flutsch-it, Testen is een vak

White Papers: 

NORA dossier ketenbesturing(overheid) - Weke uitgangspunten zijn van belang voor een succesvolle ketensamenwerking? Hoe wordt voorkomen dat de individuele organisatiebelangen de horizondate samenwerking blokkeren? Welke rollen en competenties zijn nodig? Wat betekent dit voor de bestuurders, managers en medewerkers? En welke voorwaarden zijn van belang voor implementatie van een bestendige ketensamenwerking? 

Prince2 vs Lean Six Sigma, Kanban vs PMBOK – the difference in methodologies, aan artikel die iets meer duidelujk maakt over deze methodiken, geschreven door Karen Munro.

Product Line Engenering(PLE), Underwriting ALM and PLM convergence, by Bola Rotibi of  © MWD Advisors 2010.(V-Cyvle.

Using V Models for Testing, by Donald Firesmith Senior Member of the Technical Staff Software Solutions Division. The verification and validation of requirements are a critical part of systems and software engineering. The importance of verification and validation (especially testing) is a major reason that the traditional waterfall development cycle underwent a minor modification to create the V-model that links early development activities to their corresponding later testing activities!

ISO27001- Is an international standard that outlines demands for an Information Security Management System (ISMS). Since organisations are all different an ISMS is always tailored to handle the organisations specific security needs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....

 

 

Top