flutsch-it, Testen is een vak

 Boeken

 Tools

 

Boeken om eens te bekijken:

Praktijkgerichte aanpak voor End to End testen,

Waarom ik dit als eerste hier neerzet, is omdat dit "White Paper", geschreven door Gerard Numan(interview met), het eerste document is wat beschrijft hoe, het testen, in de huidige tijd aangepakt kan worden. Ik ga nog verder, en wil aangeven hoe u zo ver kunt komen om dit ook uit te gaan voeren daar dit document de ketentest-aanpak, heel goed aangeeft, maar wel randvoorwaarden kent en daar gaat mijn methodiek over!

Polteq heeft een praktijkgerichte aanpak voor End to End testen ontwikkeld. Deze aanpak, die gratis voor u beschikbaar is als e-boek, legt uit wat het belang van End to End testen is, positioneert End to End testen ten opzichte van andere testsoorten en testtypes, beschrijft technieken waarmee de belangrijkste activiteiten kunnen worden uitgevoerd en inventariseert de benodigde organisatie en infrastructuur.

Het e-boek  is een handboek dat voornamelijk als naslagwerk en werkinstructie dienst doet. De aanpak bestaat uit een aantal delen die elk een aspect behandelen. Elk deel wordt als afzonderlijk artikel gepubliceerd en is ook zelfstandig te lezen. Alle belanghebbenden bij een End to End test kunnen in één of meer van deze delen de voor hen relevante informatie halen.

Gedurende het jaar wordt het e-boek in maandelijkse delen gepubliceerd op deze website, te beginnen met deel 1 in januari 2014.

Gerard numan verwijst in zijn aanpak naar Testen van ketens met TMap NEXT - de eerste complete aanpak voor ketentesten, geschreven door Rob Smit en Rob Baarda.

Cm2RC, Vooralsnog is dit het begin. De inleiding(June 2015). op dit moment ben ik bezig met mijn presentatie Cm2RC.

Tools bij mij bekend:

Projectplanning etc.

ganttproject - a free project scheduling and management app for Windoes, OSX and Linux.

FreeMind - FreeMind is een veel gebruikt gratis en open source mindmap programma. De software is geschreven in Java en bedoeld als gereedschap voor het verhogen van productiviteit in het dagelijks denken. FreeMind werkt zoals je het op papier zou doen: je schrijft je gedachten op en verbindt deze met lijnen, pijlen en kleuren aan elkaar.

Kennis delen.

MediaWiki - It's a free softwar open source wiki package written in PHP, originially for use on Wikipedia. It's now also used by several other projects of the non-profit Wikimedia Foundation and by many other wikis, including the webstite, the home of MediaWiki.

...

Business Process management

Bonita BPM - For business process applications - the BPM platform thatgives developers freedom to create and manage highly customizable business apps.

...

Requirements management Tools

 

Accompa, Inc. - Zij waren mij al voor, dus kijk even op hun site als u wilt. Zij hebben al een 3-tal pakketten bekeken en bieden ook een eigen, Cloud-based pakket, Accompa.

 

..... 

Top